Výstava kreseb členů SČUG Hollar

osoba, narození
Dvořák František 17. 4. 1920