Epigraphica & Sepulcralia 4

podnázev: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

typ dokumentu: antologie/sborník
rok vydání: 2013
počet stran: 571, (5), obálka
výška x šířka [mm]: 210 x 150
díl/svazek: 4.
jazyk: anglický, český, německý, slovenský
vydání: 1.
náklad: 300
ISBN: 978-80-86890-45-6

NK ČNB: cnb001710790

poznámka:
Seznam vyobrazení, Seznam autorů

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Epigraphica & Sepulcralia 4

 

Epigraphica & Sepulcralia 4

osoba   narození
Roháček Jiří   21. 7. 1962

Epigraphica & Sepulcralia 4

osoba   narození
Balounová Helena    
Bravermanová Milena   8. 7. 1955
Čehovský Petr   26. 10. 1979
Čovan Miroslav   1978
Čovanová Zuzana    
Gahér František   20. 1. 1957
Hlinomaz Milan   21. 5. 1959
Hocková Helena    
Chlíbec Jan   11. 7. 1953
Kilián Jan   17. 7. 1976
Kleisner Tomáš   23. 8. 1973
Komárek Filip   22. 7. 1982
Kudláčová Markéta   9. 12. 1974
Loch Jan   1939
Malivánková Wasková Marie   1. 9. 1979
Mařík Jan   29. 12. 1975
Pavlíček Martin   8. 7. 1974
Pojsl Miloslav   8. 5. 1945
Roháček Jiří   21. 7. 1962
Rybařík Václav   10. 4. 1937
Safrtalová Zuzana    
Šrejber Adam    
Vácha Štěpán   23. 12. 1976
Valeš Tomáš   23. 3. 1984
Vašek Zdeněk    
Velímský Filip   12. 5. 1977
Wolf Jíří   25. 2. 1974

Epigraphica & Sepulcralia 4

osoba   narození
Purš Ivo   1. 1. 1964

Epigraphica & Sepulcralia 4

osoba   narození
Výborná Kateřina    

Epigraphica & Sepulcralia 4

instituce, obec
Artefactum, Praha

Epigraphica & Sepulcralia 4

instituce, obec
JPM Tisk, s.r.o., Praha

Epigraphica & Sepulcralia 4

strana od - do   autor textu   název, podnázev
9 - 22   Balounová Helena   Prosopografické poznámky k šlechtickému pohřebišti v Charvatcích
23 - 54   Bravermanová Milena   Křestní obleček novorozence z tumby knížete Břetislava II. v katedrále sv. Víta
55 - 71   Čehovský Petr   Figurální a erbovní náhrobky v moravsko-rakouském Podyjí kolem 1470-1560
73 - 116   Čovan Miroslav   Sepulkrálie na Šariši v stredoveku a ranom novoveku
117 - 154   Čovanová Zuzana   Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého Michala Archanjela v Markušovciach (Spiš)
155 - 168   Gahér František   Stredoveké a ranonovoveké sepulkrálne pamiatky vo vybranej oblasti juhozápadného Slovenska
169 - 186   Hlinomaz Milan   Unikátnost a autenticita vyšebrodské hrobky Rožmberků, K 400. výročí pohřbu posledního Rožmberka
187 - 201   Hocková Helena   Několik poznámek k náhrobku opata Slavka z Oseka
203 - 210   Chlíbec Jan   Nový podnět k diskusi o náhrobním monumentu Viléma z Rožmberka
211 - 227   Kilián Jan   Golčovské pohřebiště v Golčově Jeníkově
229 - 249   Kleisner Tomáš   Czech Baroque funeraly medals
251 - 285   Valeš Tomáš   Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace
251 - 285   Komárek Filip   Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace
287 - 313   Malivánková Wasková Marie   Nápisy na horním hradě v Bečově nad Teplou, (s exkurzem k otázce nejstaršího zasvěcení tamní kaple)
315 - 330   Roháček Jiří   Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
315 - 330   Mařík Jan   Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
331 - 344   Pavlíček Martin   „Ležet v knihách“, K ikonografii náhrobku Jana Václava hraběte Vratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba Většího v Praze
345 - 371   Pojsl Miloslav   Problém dochování sepulkrálních památek olomouckých biskupů a arcibiskupů
373 - 428   Rybařík Václav   Epitafy a náhrobní kameny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Referenční přehled nejpočetnějšího a nejvýznamnějšího souboru českých sakrálních sepulkrálních památek k roku 2012
429 - 442   Safrtalová Zuzana   Sepulkrální památky jako pramen pro dějiny odívání
443 - 458   Vácha Štěpán   Náhrobek hraběte Leopolda Antonína Šlika ve Svatovítské katedrále a Kodex Albrecht
459 - 481   Vašek Zdeněk   Sepulkrální památky ve světle šlechtických donací církvi v první polovině 14. století
483 - 519   Velímský Filip   Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře
523 - 528   Chlíbec Jan   Náhrobní monument Barbory Celské ve Svatovítské katedrále v Praze
529 - 537   Kudláčová Markéta   Sepulkrální objekty hřbitova v Hořovicích
539 - 548   Loch Jan   Sepulkrální památky osobností z okruhu vévody Albrechta z Valdštejna
549 - 551   Šrejber Adam   Recenze: Inga Brinkmann, Grabdenkmäler, Grablegen und Begräniswesen des lutherischen Adels...
553 - 558   Wolf Jíří   Epitaf českého studenta Adama Oldřicha Bohdaneckého z Hodkova v bazilice sv. Dominika v Sieně

Epigraphica & Sepulcralia 4

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  K 255019
  Národní knihovna České republiky, Praha, I 530662