Angažovaná monumentální tvorba v severomoravském kraji

osoba, narození
Bělohlávek František 11. 5. 1924
Brož Jaroslav 23. 4. 1935
Cienciala Oto 29. 10. 1931
Doležal Rudolf mladší 19. 7. 1916
Dvorský Bohumír 21. 10. 1902
Fidrich Václav 27. 11. 1940
Gajda Vladislav 17. 7. 1925
Grmelová Porubská Anna 31. 1. 1926
Hanzelka Jaromír 10. 8. 1928
Havel Vincenc 5. 4. 1906
Hlavinka Čestmír 8. 8. 1931
Holas Ota (Otto) 5. 2. 1910
Hořínek Karel 2. 6. 1936
Hořínek Vojtěch 11. 2. 1906
Hradilík Oldřich 7. 7. 1932
Chráska Pavel 23. 2. 1947
Ivanský Antonín 4. 7. 1910
Kodym Ludvík 6. 8. 1922
Kodymová Jelínková Božena 22. 12. 1926
Kotas Pavel 2. 8. 1938
Krybus Zdeněk 21. 8. 1923
Krystyn Bohumír 26. 11. 1919
Krystynová Eva 18. 12. 1922
Máčel Zdeněk 9. 6. 1921
Navrátil Vladimír 29. 3. 1907
Podešva František 2. 7. 1893
Přikryl Zdeněk 4. 7. 1928
Přindiš Jaroslav 4. 1. 1927
Rybička Miroslav 23. 6. 1928
Salichová Hálová Helena 25. 4. 1895
Sedláček Jan 20. 7. 1923
Sikula Petr 15. 10. 1941
Sládek Jan 21. 2. 1909
Štětkář Karel 10. 2. 1918
Teplý Bohumil 13. 4. 1932
Tošenovská Kanczucká Věra 3. 5. 1924
Uruba Václav 16. 4. 1928
Václavík Jan 3. 3. 1941
Vašut Karel 13. 8. 1929
Vávra Karel 14. 9. 1914
Wielgus Jindřich 26. 2. 1910
Wünsche Vilém 1. 12. 1900
Zezula Milan 26. 8. 1922
Žertová Anna 14. 1. 1939