Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2018/04/10 - 2018/09/30   Magdalena Rutová: Radio Buch. Co takhle stát se?, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2018/04/12 - 2018/06/24   Antonín Hudeček: Chalupy, 1906, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2018/05/17 - 2018/06/24   Tereza Velíková: Hra na tři, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
nevýtvarná
termín, název výstavy, místo konání
2018/03/22 - 2018/08/19   Jedna velká nemocnice: 40 let od uvedení nemocnice na kraji města, Retromuseum, Cheb (Cheb)
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
2018/04/05 - 2018/09/30   ETA: Umění (a) spotřebiče, Retromuseum, Cheb (Cheb)
2018/04/12 - 2018/06/17   Všední den v české fotografii 50. a 60. let, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2018/06/14 - 2018/11/04   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)