Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger

osoba, narození
Hudeček Antonín 14. 1. 1872
Rutová Magdalena 29. 12. 1988
Velíková Tereza 23. 10. 1979