České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

osoba, narození
Svobodníková Božena
Urbánková Alena 13. 1. 1944