Revolver Revue

osoba, narození
Brabec Jaroslav 14. 6. 1954
Cudlín Karel 28. 6. 1960
Hamplová Hovorková Hana 28. 6. 1951
Hänsenberger Urs 1953
Jirkalová Karolína 29. 2. 1976
Kukla Miroslav 16. 7. 1954
Pikous Šimon 27. 3. 1970
Vančát Jaroslav 27. 2. 1949