Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba

instituce, obec
Klub školství a kultury ROH, Praha