Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba

termín: 1966/03
instituce: Klub školství a kultury, sekce známkové tvorby
typ výstavy: autorská