Výtvarná práce

instituce, obec
Rudé právo, tiskárna vydavatelství ÚV KSČ, Praha