Výtvarná práce

instituce, obec
Orbis, tiskářské závody, n.p., Praha