Plamen

osoba, narození
Beier-Red Alfred 1. 11. 1902
Brychta Jan 11. 5. 1928
Černý Jan 10. 9. 1919
Černý Karel 19. 2. 1910
Hladík Jan 21. 3. 1927
Hruška Karel 19. 3. 1930
Janoušek Vladimír 30. 1. 1922
Janoušková Věra 25. 6. 1922
Jirava Miroslav 7. 6. 1931
Kazdová Hirková Milada 14. 8. 1911
Lidický Karel 17. 6. 1900
Malich Karel 18. 10. 1924
Pelc Antonín 16. 1. 1895
Reiner Martin 1. 10. 1900
Sekora Ondřej 25. 9. 1899
Sivko Václav 29. 6. 1923
Sukdolák Pavel 21. 9. 1925
Sychra Vladimír 28. 1. 1903
Tichý František 24. 3. 1896
Vingler Vincenc 30. 4. 1911
Žentel Jiří 11. 6. 1919