Dcera velkoměsta - ale od Roye Lichtensteina!

autor: Kamil Lhoták
rok: 1970
typ dokumentu: obraz
rozměry: 330 x 500