Polygnótos

* Řecko (Greece)
Řecko (Greece)
malíř

 

národnost: řecká
pohlaví: muž

poznámka:
činný kolem 470-450 př.n.l.
působil v Athénách
Polygnótos z Thasu
Polygnot, asi 500 př. Kr.-440 př. Kr.
Polygnotus Thasius, asi 500 př. Kr.-440 př. Kr.
Polignoto di Taso, asi 500 př. Kr.-440 př. Kr.
Polygnot von Thasos, asi 500 př. Kr.-440 př. Kr.
Polygnotos von Thasos, asi 500 př. Kr.-440 př. Kr.