Taťana Štěpánová

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Svaz českých výtvarných umělců, Praha, ()