Branko Šömen

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1958 -   Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Lublaň (Ljubljana) (Filozofická fakulta, srovnávací literatura (literární komparatistika)),