Milan Lajčiak

* 22. 4. 1926, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
† 22. 5. 1987, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
překladatel, básník, publicista

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: jo20010082282

Milan Lajčiak

http://www.litcentrum.sk/18417

R. 1936 – 44 študoval na gymnáziách v Košiciach a v Prešove, 1947 absolvoval Vyššiu ústrednú školu Ústredného výboru KSČ v Prahe. R. 1944 účastník SNP, 1945 zatknutý a väznený v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a v rakúskom Puppingu. R. 1945 redaktor časopisu Východoslov. partizán a pracovník Ústredného výboru KSS pre východné Slovensko v Košiciach, 1945 – 46 Čs. rozhlasu v Bratislave, tajomník Okr. výboru KSS v Gelnici a 1946 – 47 oblastného výboru KSS v Košiciach, 1948 – 50 pracovník sekretariátu Ústredného výboru KSS, 1950 – 52 tajomník Čs.-sovietskeho inštitútu, 1952 – 54 tajomník a predseda Zväzu slov. spisovateľov, 1955 – 56 pracovník Povereníctva kultúry v Bratislave, 1956 – 61 radca čs. veľvyslanectva v Moskve, 1961 – 67 redaktor denníka Pravda, 1967 riaditeľ Divadelného a literárneho zastupiteľstva (DILIZA), 1967 – 68 šéfredaktor týždenníka Predvoj v Bratislave, 1968 – 75 pracovník čs. Ministerstva zahraničných vecí, z toho 1969 – 75 veľvyslanec ČSSR vo Švajčiarsku, 1975 – 81 námestník riaditeľa Čs. filmu v Prahe, od 1982 žil v Bratislave ako spisovateľ v slobodnom povolaní. Jeden z hlavných reprezentantov nastupujúcej vlny tzv. slov. socialistickej poézie. Autor zbierok Súdružka moja zem (1949), Pozdrav (1949), Nenávidím a milujem (1950), Pieseň o veľkom priateľstve(1950), Ráno (1951), Vernosť (1952), Listy z ďaleka (1954), Ich nezarastie bodľačie (1954), Živý ku živým prichodí (1955), Krvavým potôčkom (1956), Noc na Kintamani (1957), Kniha istoty (1960), Osudy (1964), Nahá neha (1965), Úskalia (1973), Listy sivovláske (1974), Z nových listov sivovláske (1978), Súzvuky (1983), Slovo ľuďom dobrým (1986). Detskému čitateľovi je určená zbierka Verše deťom (1952); autor úvah Jesenné eseje (1970); posmrtne vyšli jeho publicistické práce Básnik a doba (1988). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti, preložil poéziu sovietskych (V. V. Majakovskij, K. M. Simonov, A. A. Surkov, N. S. Tichonov) a českých básnikov (J. Wolker, V. Nezval, F. Halas, V. Holan).

Milan Lajčiak

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1955   Slovenské jaro (Ze slovenské poesie 1945 - 1955), Československý spisovatel, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1951   Náš Majakovskij (Sborník básní, statí článků a vzpomínek k 20. vzročí básnkovy smrti), Svět sovětů, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

Milan Lajčiak

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Celostátní konference spisovatelů o S. K. Neumannovi, Výtvarná práce, 10