Miloš Dvořák

* 9. 9. 1901, Jasenice (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
† 26. 7. 1971, Náměšť nad Oslavou (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, básník, esejista, literární kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01030178

Miloš Dvořák

 

Miloš Dvořák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Skrytá tvář české literatury, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2000   Osobnosti Třebíčska, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Miloš Dvořák, Osobnosti Třebíčska, 42-47
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha

Miloš Dvořák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   O Jakubu Demlovi, Nakladatelství Cherm, Praha
  2009   Inflace slova v našem věku (Texty z let 1945-1969), Nakladatelství Cherm, Praha
  2017   Svítání kritikovo (Texty z let 1919-1944), Nakladatelství Cherm, Praha

Miloš Dvořák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Jaroslav Krula, Osvětová beseda, Jaroměřice nad Rokytnou (Třebíč)
  1968   Krajem Otokara Březiny
  1969   Bella Italia (cyklus kreseb A. F. Stehlíka), Sdružený závodní klub pracujících, Rosice (Brno-venkov)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Pevný bod (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
  1969   Sborník pětadvacíti, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1836   František Halas: Dokořán. (Akord 1936/5), Poesie, 111-112
  1935   O smyslu básnického díla, Život, 5-6
  1936   Boj o Otokara Březinu (Akord 1936/4), Poesie, 72-82
  1936   Deformace kultu v díle Jížího Wolkra. (Akord 1936/1), Poesie, 4-9
  1936   Francois Mauriac: Život Ježíšův (Akord 1936/5), Poesie, 112
  1936   Georges Bernanos: Denník venkovského faráře (poznámky), Akord, 111
  1936   Rodný kraj v díle Jakuba Demla, Život, 106-111
  1936   Surrealistická inscenace Máchova díla (Akord 1936/5), Poesie, 102-106
  1936   Vítězslav Nezval: Žena v množném čísle (Akord 1936/5), Poesie, 108-111
  1937   Dr. Pavel Fraenkl: Otokar Březina (Akord 1937/5), Poesie, 108-112
  1937   Ještě z kuchyně páně Buriánovy. (Akord 1937/2), Poesie, 48
  1937   K Buriánovu pojetí Puškinova Oněgina v D 37. (Akord 1937/2), Poesie, 46-47
  1937   Klopýtání Kulhavého poutníka. (Akord 1937/2), Poesie, 27-31
  1937   Odpověď Jakubu Demlovi. (Akord 1937/3), Poesie, 68-71
  1937   Poznámky (Akord 1937/1), Poesie, 17-24
  1937   Umění a život. (Akord 1937/4), Poesie, 87-95
  1937   Václav Černý: O básnickém baroku. (Akord 1937/5), Poesie, 105-108
  1937   Žízeň F.X.Šaldy. (Akord 1937/3), Poesie, 56-64
  1938   Alja Rachmanová: Továrna na nového člověka. (Akord 1938/3), Poesie, 70-72
  1938   Anatol le Braz: Noc ohňů. (Akord 1938/1), O knihách, o filmu, 9-10
  1938   Čapkův "Věčný Masaryk". (Akord 1938/1), Poesie, 24
  1938   Duch, který byl poražen. (Akord 1938/5), Poesie, 98-100
  1938   Hymny. Přeložil Jan Dokulil. (Akord 1938/1), Poesie, 14
  1938   Jan Dokulil: Tvým slovem. (Akord 1938/1), Poesie, 15-17
  1938   José Ortega y Gasset: Smrt a zmrtvychstání. (Akord 1938/5), Poesie, 118-120
  1938   O vývoji, svobodě a jiných věcech. (Akord 1938/4), Poesie, 89-95
  1938   Rainer Maria Rilka: Sonety Orfeovy. (Akord 1938/1), Poesie, 20-22
  1938   Václav Renč: Sedmihradská zem. (Akord 1938/1), Poesie, 17-18
  1938   Vašicovo české literární baroko. (Akord 1938/5), Poesie, 111-114
  1938   Zahradníčkovo "Pozdravení slunci. (Akord 1938/2), Poesie, 42-44
  1939   Otokar Březina, Jitro, 193-195
  1940   Bohuslav Reynek: Pieta (O knihách), Akord, 30-33
  1940   Boj o umění, Akord, 8-11
  1940   Disonance v kritickém měsíčníku, Akord, 80
  1940   Jiří Suchánek: Znamení větrů. (pásmo mladé lyriky), Akord, 101-102
  1940   Joseph d´¨Arbaud: Poslední satyr. (O knihách), Akord, 35-36
  1940   Kamil Bednář: Veliký mrtvý. (pásmo mladé lyriky), Akord, 102-105
  1940   Miloslav Bureš: Zpěv Justina Michla (pásmo mladé lyriky), Akord, 98
  1940   O českou literární kritiku, Akord, 49-60
  1940   Oldřich Mikulášek: Marné milování (pásmo mladé lyriky), Akord, 98-99
  1940   Pásmo mladé lyriky, Akord, 97-105
  1940   Václav Renč: Trojzpěv (O knihách), Akord, 33-35
  1940   Vladimír Šucha: Na korálových rtech. (pásmo mladé lyriky), Akord, 99-101
  1941   J.V.Kincl: Hadi, krokodílové a draci. (O knihách), Akord, 150-151
  1941   Josef Palivec: Pečetní prsten (O knihách), Akord, 71-74
  1941   Karel Schulz: Prsten královnin. (O knihách), Akord, 76-78
  1941   Nový výbor prací Václava Kosmáka. (O knihách), Akord, 311
  1941   Otokar Nejedlý: Dětství a chlaoectví na Podřipsku. (O knihách), Akord, 79-80
  1941   Poznámky o nové knize Haeckerově, Akord, 356-362
  1941   Rainer Maria Rilke: Můj domov. (O knihách), Akord, 152-153
  1941   Růžena a Otokar Žižkovi: Vůně jablka. (O knihách), Akord, 74-76
  1941   V Indii zemřel básník Rabindranáth Thákur (O knihách), Akord, 70-71
  1941   Zahradníčkovy korouhve, Akord, 134-139
  1943   Stavitel chámu. Památník básníka Otokara Březiny. (O knihách), Akord, 72-76
  1944   Přítomnost díla Březinova, Akord, 209-218
  1945   Litanie, Akord, 47-53
  1945   Úvaha první chvíle, Akord, 5-9
  1946   Básník a svět aneb postavení umělce specialisty, Akord, 149-166
  1946   Na okraj Holanovy Panichidy a Zahradníčkova Žalmu, Akord, 104-111
  1946   Názory z K.P., Akord, 234-236
  1946   Nová sonáta horizontálního života aneb inflace v poesii. (O knihách), Akord, 309-311
  1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, 217-226
  1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, 276-288
  1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, 356-366
  1946   V. Lesný: Básnický zápas Otokara Březiny (O knihách), Akord, 191-194
  1946   William Butler Yeats: Básně (O knihách), Akord, 189-191
  1998   Z korespondence 1937-1964, 1967-1971, Revolver Revue, 130-156
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1939   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1939/03/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20.ročník, 7.číslo, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1940/10/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 1.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1940/11/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 2.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1940/12/15   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/01/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/04/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/06/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/10/   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), IX..ročník, 2.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), IX..ročník, 3-4.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1943   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XI.ročník, 2.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1944/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XI.ročník, 6.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1945/10   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), 1.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1945/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 2.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/01   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/04   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 6.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1998/09   Revolver Revue (38/1998), 38.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Básníku Jakubu Demlovi k devadesátinám, Okresní výbor Československé strany lidové, Třebíč (Třebíč)

Miloš Dvořák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Admirál a gejša, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Proč jsem neztratil víru (Akord 1936/4), Poesie, 66-69
  1936   Sen o smrti (Akord 1936/5), Poesie, 106-107
  1936   Úterý a středa (Akord 1936/5), Poesie, 99-100
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)

Miloš Dvořák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha