Frank Tetauer

* 31. 3. 1903, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 15. 12. 1954, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, dramaturg, divadelní historik, divadelní teoretik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01132305

poznámka:
Pseudonymy:
Schwarz, Josef, 1903-1954
Vydral, Josef,
Řada, Václav, PhDr., dramaturg městských divadel pražských, prozaik, dramatik, překladatel z angličtiny

Frank Tetauer

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1964/12/14 -   Frank Tetauer, Komorní divadlo, Praha

Frank Tetauer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Frank Tetauer (k 10.výročí úmrtí), Komorní divadlo, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha

Frank Tetauer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Orlí štít, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1947   Krvavá fuga (Kniha novel), Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1958   Drama i jeho svět, Svobodné slovo - Melantrich, Praha

Frank Tetauer

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Grigorij Musatov: Obrazy a kresby, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   K. H. Hilar (Čtvrtstoletí české činohry), Družstevní práce, Praha 1
  1939   Cesta černošské dívky k bohu, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1939   Pod karibským měsícem, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1956   Hry I, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Karlín mého dětství, Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, 309-319
  1948   Básnivý realism ruského filmu v trilogii o mládí Maxima Gorkého, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 239-240
  1948   Calderon v Terezíně, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 96-96
  1948   Sokoli a supové, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 291-294
  1948   Umění z celuloidového pásu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 95-96
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Almanach Kmene (1932-33), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha

Frank Tetauer

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 104-113