Martin Víšek

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1967 - 1971   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha ,
1972 - 1978   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, scénografie), Romberg Michael
1972 - 1978   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, scénografie), Pražák Albert