Jan Smetana

* 31. 3. 1940, Moravské Budějovice (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
7. 1. 2014,
archivář, historik, publicista

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
Po maturitě v roce 1957 absolvoval dva roky ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. V rámci náboru do pohraničí získal místo archiváře v Děčíně (listopad 1959). V letech 1961 až 1967 vystudoval obory československé dějiny a pomocné vědy historické na katedře archivnictví FFUK v Praze. Poté byl jmenován ředitelem Okresního archívu v Děčíně. Roku 1968 po obhajobě dizertační práce a regorozních zkouškách obdržel titul doktora filosofie. Angažoval se v obrodném hnutí, poté sdílel osud všech "osmašedesátníků", kteří odmítli podepsat souhlas s okupací sovětskými vojsky. Koncem roku 1969 byl propuštěn ze zaměstnání a teprve po roce se mu podařilo získat místo v Okresním vlastivědném muzeu v Litoměřicích, kam se později s rodinou odstěhoval (1979). Roku 1988 se stal historikem Sociálně ekonomického ústavu v Ústí na Labem. Po listopadu 1989 byl rehabilitována od září 1990 působil jako zástupce ředitele vedoucího oddělení Státního oblastního archivu v Litoměřiích. Od konce roku 1995 pracuje jako nezávislí historik a žurnalista. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně přednáší pomocné vědy historické a vede seminář "Fenomén Sudety". Pro Památkový ústav v Ústí nad Labem sestavil množství archivních reserší pro stavebně historické průzkumy. Je členem komise pro dějiny měst při Historickém ústavu Akademie věd ČR.
http://www.databazeknih.cz