Jana Paříková Svobodová

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Grafika mladých (Atelier prof. Z. Sklenáře, Vysoká škola uměleckoprůmyslová)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění