Galerie nad Botičem

obec: Praha
adresa: Domov důchodců, Sněženková 8, Praha 10 - Zahradní Město
PSČ: 106 25
tel.: 726 541 51 - 3