Okresní vlastivědné muzeum

osoba, narození
Bárta Jaroslav, 31. 5. 1948
Kohl Ludvík, 14. 4. 1746
Stoitzner Konstantin, 20. 7. 1863