Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą

rok vzniku: 1950
rok zániku: 1957
obec: Varšava (Warszawa)

poznámka:
Archiv: https://szukajwarchiwach.pl/2/175/0#tabZespol