Haushoferova krajinářská škola

rok vzniku: 1845
rok zániku: 1866
obec: Praha

heslo:

Do Prahy na Akademii výtvarných umění povolal Maximiliana Haushofera tehdejší ředitel pražské AVU Christian Ruben. Maximilian Haushofer měl v duchu romantismu a uměleckých zásad mnichovské krajinomalby vyučovat pražské studenty. Maximilian Haushofer učil své žáky programově studovat a zobrazovat krajinu a různé přírodní úkazy. Obraz měl být záznamem viděné krajiny a její situace. Žáci měli chodit do přírody a detailně ji studovat pro její bohatou barevnost a kompoziční prosvětlenost. Definitivní obraz na plátně, vzniklý již v ateliéru byl licencí dobového módního malování. V Praze byl Maximilián Haushofer oblíben a ctěn jako umělec, pedagog a osobnost.  Mezi jeho žáky náleželi Antonín Liehm, Edvard Herold, Vojtěch Brechler, Josef Hilbert, Friedrich Hawranek, Adolf Kosárek, Alois Bubák, Julius Eduard Mařák, Hugo Ullik, Vilém Riedel, Alois Kirnig, Leopold Stephan, Anton Waldhauser, František Bohumír Zvěřina, , Julius Theodor Gruss, Jan Václav Kautský, Bohuslav Kroupa, Adolf Kratochvíl, Karel Schicho, Adolf Chvála, Václav Kroupa. Po smrti Maximiliana Haushofera byla krajinářská škola na pražské AVU uzavřena. Teprve r. 1887 Haushoferův žák Julius Eduard Mařák vzbudil opětovný zájem o krajinomalbu a její návrat na AVU jako specializaci.