Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

obec: Praha
adresa: Letenská 123/4
PSČ: 118 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.arup.cas.cz

poznámka:
Archeologie, historie

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

instituce, obec, adresa
Archeologický ústav ČSAV, Praha, _

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Dědictví Karla Velikého (Raný středověk jako kolébka evropské kultury)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2021   Duchcovský poklad

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

instituce, obec, adresa
Akademie věd České republiky, Praha, Národní 3

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

osoba narození poznámka
Břicháček Pavel 19. 7. 1953 1988 - 1993, vecoucí expozitury por jižní a západní Čechy
Foltýn Dušan 26. 12. 1966 1997 - ????, oddělení středověku
Charvát Petr 12. 1. 1949 ???? - ????