Městské muzeum Antonína Sovy

osoba, narození
Autengruber Jan, 25. 4. 1887