Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

obec: Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
adresa: Pelechov 17
PSČ: 468 22
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1996

poznámka:
P&L, spol. s r.o. založil Zdeněk Lhotský a Oldřich Plíva 1994

Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

Historie studia v Pelechově


1994

P&L, spol. s r.o., založená dvěma výtvarníky, Zdeňkem Lhotským a Oldřichem Plívou, přebírá od společnosti Železnobrodské sklo, a.s., upadající provoz studia tavené skleněné plastiky v Pelechově u Železného Brodu a s menšími či většími problémy jej zachraňuje před zánikem.


1995

Setkání, dílo autorské dvojice Libenský-Brychtová pro vestibul opery Kioi Hall v japonském Tokiu, je první velkou zakázkou obnoveného studia. Další realizace děl této dvojice a rozvoj nové původní produkce přináší stabilizaci a novou klientelu.


1996

Lhotský, s.r.o., vzniká transformací původní společnosti, jejímž jediným vlastníkem se stává Zdeněk Lhotský, a pokračuje v provozu studia. To dále, díky kvalitní práci a zejména odvážnému a tvůrčímu přístupu, získává řadu nových zákazníků. Současně zde vzniká i nový vlastní sortiment, založený výhradně na autorských návrzích Zdeňka Lhotského.


1996 - 2004

Široká kolekce užitných předmětů ze skla vytvořená Zdeňkem Lhotským si v poměrně krátké době nachází stálé místo na domácím trhu a dobývá si nejednoduchou cestu na trhy zahraniční.

Nové technologie, zvláště fúzování a lehání, jsou zaváděny do výroby a technologie tavení se postupem času zdokonaluje natolik, že se z pelechovského provozu stává jedno z největších a nejlepších takto zaměřených studií na světě.

Autoři z celého světa přijíždějí do Pelechova a tvoří zde své, mnohdy velice těžko realizovatelné, projekty. Každý nový autor přináší něco nového co do zpracování a struktury díla, každá realizace tak klade nové nároky a výzvy. Dílna se tím stává po technologické stránce čím dál zkušenější a vznikají zde díla, která patří k vrcholům v oboru.


V pelechovském studiu se pracuje se sklem pomocí několika postupů.

V první řadě jsou to tavené skleněné plastiky. Tato prastará sklářská technika (doložená cca 400 let př. Kr. u Egypťanů, Féničanů a Peršanů) se po staletích zapomnění znovu vrací. Čeští výtvarníci S. Libenský a J. Brychtová, kteří stáli i u zrodu studia, se řadí mezi nejvýznamnější „znovuobjevitele” této metody. Tavená plastika vzniká sochařským způsobem od skici a návrhu přes modelování k výrobě formy, která se naplní střepy. Tavení a následné pomalé chlazení skla trvá i několik týdnů. Následuje povrchová úprava pomocí kyseliny, případně broušení a leštění skla.

Další z požívaných technologií je fúzování. Jedná se o technologii, při níž se stavují nebo slévají skla různé kvality a barvy. Výsledkem je v případě studia Lhotský široká škála barevných i monochromních nádob - talířů, mis i umyvadel.

Při výrobě lehaného skla  „lehá“ nařezané sklo za přesně vypočítané teploty v peci do formy, jejíž tvar přijme.

A v neposlední řadě způsob výroby pískováním skla, kdy se jedná o povrchovou úpravu skla. Technologie umožňuje vytváření plastických dekorů, zpracování textových předloh a grafických symbolů.

Prudký rozvoj technologií umožňuje dnes tavením převést do skla téměř jakýkoliv tvar, velikost díla je omezena jen velikostí pece. Studio v Pelechově v současné době disponuje největšími pecemi na světě, a  je tedy schopno splnit i nejnáročnější zakázky pro realizace do architektury a spolupracuje s výtvarníky z celého světa.Drobný skleněný design

Výroba drobnějších interiérových doplňků, jako jsou dekorativní talířky, misky, mísy a vázy, patří v práci studia k nejvýraznějším. Jejich design a neustálý vývoj je plně v rukách Z. Lhotského, nejlepší kusy jsou zařazovány do stálého sortimentu a nacházejí své místo v galeriích a prodejnách uměleckých řemesel.Velké skleněné mísy

Na pomezí designu a volné skleněné plastiky stojí monumentální mísy z taveného skla, které sice charakterem náleží do užitné oblasti, ale  rozměry a způsobem použití se jedná o zcela výjimečnou a v jistém smyslu unikátní tvorbu. V této oblasti bychom jen těžko hledali ve světě paralelu.Výtvarné skleněné plastiky

Realizace děl umělců pracujících technikou tavení skla do forem představují hlavní směr  práce studia. Od éry nejznámějších autorů Libenský-Brychtová přibyl pomocí aktivní obchodní politiky široký okruh zákazníků z celého světa. Studio se stalo vyhledávaným pro realizaci technologicky nejnáročnějších plastik.Sklo do architektury

Realizace děl do architektury patří ke specialitám studia a dosahuje vrcholu současných technických možností. Objekty autorů Libenský-Brychtová našly své místo v Evropě, Asii i USA a řada umělců z domova i ze zahraničí tento obor nadále rozvíjí a navazuje na ty nejlepší pelechovské tradice.


Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

termín   název výstavy, místo konání
2004   X let skleněné plastiky / Pelechov, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
2005/03/24 - 2005/06/05   Lhotský: Sklo: X let tavené skleněné plastiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/12/06 - 2005/12/30   Lhotský: Sklo, X rokov tavenej sklenej plastiky Pelechov, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava (Bratislava)
2006/03/16 - 2006/05/06   X Years of Studio of casting glass Lhotský Pelechov, University of Brighton Gallery, Brighton

Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Lhotský Pelechov

Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Lhotský - Pelechov
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Je to tak trochu deja vu. ... / This exhibition seems to be kind of deja vu. ...
  2004   Liberecké muzeum vystavuje nejlepší díla Studia tavené plastiky v Pelechově (Marie Kohoutová - Zprávy, kultura - vydání 28/2004)
  2004   Technologie taveného skla, přizpůsobená velkým realizacím... / The modernized conception of mould-melted glass technology...
  2005   Putovní výroční výstava v Moravské galerii v Brně představí reprezentativní průřez produkce studia Lhotský (Zprávy, kultura - vydání 10/2005)
  2005   Tavené skleněné sny
  2005   Výstavy X let na Pelechově potvrdily, že si Zdeněk Lhotský před letly zvolil správnou cestu (Milan Hlaveš - Portréty - vydání 19/2005)
  2005   Zdeněk Lhotský: X let na Pelechově
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   The Best of: Ceny Czech Grand Design 2012 / Czech Grand Design Awards 2012 (Ročenka českého designu / The yearbook for Czech design)

Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2008/05/29 - 2008/09/14   Zdeněk Lhotský & studio Pelechov, České muzeum výtvarných umění, Praha

Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

osoba narození poznámka
Votava Jan 16. 7. 1956 ???? - ????

Studio Lhotský, s.r.o. - Studio Pelechov

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Trendy.Design.Produkce / Trends.Design.Production (Mezinárodní trienále skla a bižuterie 2014)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)