Umělecký spolek Františkova muzea

poznámka:
Vznikl jako umělecký odbor k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, , der Natur- und Landeskunde (c. k. moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodoznalství a vlastivědy, resp. Hospodářská společnost)