Linha Singers

poznámka:
umělecký vedoucí: J. Linha

heslo:
Soubor Linha Singers tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč nerespektuje vžité a uznávané hranice jednotlivých hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především vokální technikou, která zpěvákům umožňuje zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je jakýkoli způsobem napodobovali nebo karikovali. Snahou všech je dosáhnout nástrojově čisté intonace, rytmu a vzájemné souhry, ale uplatnit přitom v plné míře přirozené vlastnosti lidského hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. Atraktivita této cesty není samoúčelná, je to jen jedna z možností, jak přiblížit posluchačům krásu hudebního myšlení velkých mistrů, krásu často dávno zapomenutou nebo neprávem opomíjenou. Soubor Linha Singers se o to snaží svými koncerty, rozhlasovými nahrávkami, televizními pořady i řadou desek domácí či zahraniční produkce. Kmenový repertoár dnes tvoří hlavně vokální transkripce instrumentální hudby 17. - 19. století, ale také řada skladeb komponovaných soudobými autory.