Puristická čtyřka

poznámka:
Působení cca 1919 - 1928