Paolo Pagani: Kresby

termín: 1998/09/10 - 1998/11/01
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: autorská

poznámka:
Výstava kreseb Paola Paganiho je dalším z projektů Muzea umění Olomouc, které si kladou za cíl mapovat a přibližovat bohaté a plodné vztahy mezi moravskou a italskou kulturou.
Paolo Pagani byl významným lombardsko benátským malířem (1655 Castello Valsolda - 1716 Milán), který formoval počáteční etapy tvorby významných protagonistů italské malby G. A. Pellegriniho, G. B. Piazzetty a zřejmě i G. B. Tiepola. Počáteční období jeho tvorby je spojeno s moravským pobytem (1692-1695). Jeho zdejší tříleté působení, které zahájil ve službách uměnímilovného olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna malířskou výzdobou sala terreny kroměřížského zámku, významně ovlivnilo rozvoj a asimilaci na Moravu přicházejícího barokního slohu. Paganiho vliv na malířství konce 17. a počátku 18. století na Moravě je srovnatelný s významem jiné, v domácí uměleckohistorické literatuře známější osobností italského sochaře a štukatéra Baldasara Fontany, taktéž pracujícího ve službách biskupa Karla Lichtenštejna.
Paolo Pagani je osobností, které zejména v poválečném období věnují především italští historici umění značnou pozornost. Etapa umělcova moravského pobytu však pro ně zůstává neznámou a nezpracovanou. Tohoto zajímavého tématu se chopil olomoucký historik umění Milan Togner, který má největší zásluhu na objevení rozsáhlého souboru Paganiho kreseb ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci (SVKOL). Své poznatky nedávno publikoval v knize Paolo Pagani. Kresby, vydané v loňském roce nakladatelstvím Votobia. Kolekce kreseb
v SVKOL, která čítá 87 zachovaných listů kreseb - dílčích studií, skic, i definitivních kompozičních řešení, je největším zachovaným souborem autorových kreseb na světě. Počet známých kreseb Paola Paganiho ve světových sbírkách nepřesahuje počet 36 exemplářů. Olomoucké kresby pochází z počátečního malířova benátského období i z průběhu tříletého středoevropského pobytu. Celý soubor se už v závěru 17. století objevuje registrován v augustiniánské knihovně v Olomouci, které je Pagani s největší pravděpodobností daroval. Část kreseb je vázána v albech. Tento způsob adjustace byl na přelomu 17. a 18. století pro podobné sbírky typický.
Velmi potěšující je fakt, že ve stejném termínu, v němž proběhne olomoucká expozice se též uskuteční rozsáhlá monografická výstava Paola Paganiho v Pinakotéce Züst v Rancete (Švýcarsko, kanton Ticino). Tato výstava je připravována předními italskými a švýcarskými odborníky. V materiálu vybraném z celé Evropy bude figurovat mimo jiné také několik obrazů z moravských sbírek (Arcibiskupství olomoucké, zámek Kroměříž, Moravská galerie Brno) a některé z olomouckých kreseb.
Výstava v Muzeu umění si klade za cíl seznámit návštěvníka s tvorbou autora tak významného a zároveň v českých sbírkách tak ojedinělého.
-ge-