Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer

typ výstavy: autorská
místo konání: Galerie Roberta Guttmanna
termín: 2019/11/07 - 2020/08/23

poznámka:
Výstava obrazů populárního pražského naivisty z doby první republiky představuje Guttmannovy obrazy, dobové fotografie a dokumenty dochované ve sbírkách Židovského muzea v Praze.

Výstava obrazů populárního pražského naivisty z doby první republiky představuje Guttmannovy obrazy, dobové fotografie a dokumenty dochované ve sbírkách Židovského muzea v Praze. V meziválečné Praze byl Robert Guttmann znám více svým nápadným zjevem než svými obrazy – husté tmavé vlasy, zatočený knír, vystupující habsburská brada a sionistický odznak na prsou poutaly pozornost Pražanů stejně jako jeho výstřední umělecké oblečení a naivní podobizny a karikatury. Své obrázky a portréty Guttmann kreslil po kavárnách a barech nebo přímo na ulici a prodával je bez smlouvání za několik korun komukoli, kdo o ně projevil zájem. Sotva kdo jim ale tehdy přisuzoval skutečnou uměleckou hodnotu, pozornost vzbuzovaly leda pro svou výstřednost a nekonvenčnost. Snad proto se asi jeho obrazů, kreseb a karikatur, kterých nakreslil jistě stovky, tak málo zachovalo. Robert Guttmann sám sebe označoval za „stoupence moderny, ale s nuancí k realismu, ano akurátnosti”. V umění odmítal požadavek reprodukce a hájil své právo na vlastní tvůrčí projev. Stejně přirozeně hájil i právo na vlastní názor a způsob života. Po okupaci byl Guttmann zařazen do prvního transportu, který byl z Prahy vypraven 16. října 1941 do Lodže. Život v lodžském ghettu byl pro tohoto světoběžníka, který pěšky prošel křížem krážem půl Evropy, nesnesitelný – po pěti měsících v ghettu zemřel Robert Guttmann 14. března 1942 hladem a vyčerpáním.

Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer

osoba narození
Guttmann Robert 20. 4. 1880

Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer

instituce, obec, adresa
Židovské muzeum v Praze, Praha, U Staré školy 1,3

Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer

osoba narození
Pařík Arno 10. 1. 1948

Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer

osoba narození
Pařík Arno 10. 1. 1948

Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer