prachenskemuzeum.cz

Sleva na šelmu

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Prácheňské muzeum v Písku
termín: 2018/06/02 - 2018/06/24

poznámka:
zahájení 1.6.2018
-
Výstava plošné, prostorové a intermediální tvorby členů katedry výtvarné výchovy PF JU (Petra Brožky, Romana Kubičky, Josefa Lorence, Aleše Pospíšila, Karla Řepy, Dominiky Sládkové-Paštékové, Lukáše Urbance, Petry Vichrové a Lenky Vilhelmové).
Komentovaná prohlídka: čtvrtek 14. 6. od 16 hodin. Výstavou provede Zuzana Duchková, kurátorka.
Výstava Sleva na šelmu je výstavním projektem umělců působících na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématizuje otázky identity, interakce a mezilidské komunikace. Volně se dotýká určitého bilancování v souvislosti s výročími v tomto roce (100 let od založení republiky, sedmdesáté výročí založení PF JU atp.) Každý z autorů nabízí odlišný umělecký i myšlenkový přístup ke zvolenému námětu. Divák tak bude mít možnost setkat se s různými typy realizací od klasické malby, grafiky, fotografie až po prostorovou a intermediální tvorbu. Součástí instalace bude též ukázka děl studentů KVV.

Sleva na šelmu

prachenskemuzeum.cz
 

Sleva na šelmu

osoba   narození
Brožka Petr   9. 1. 1974    
Kubička Roman   25. 12. 1948    
Lorenc Josef   12. 8. 1958    
Pospíšil Aleš   12. 9. 1981    
Řepa Karel   9. 11. 1979    
Sládková Paštéková Dominika   6. 4. 1967    
Urbanec Lukáš   13. 3. 1978    
Vichrová Petra   28. 7. 1978    
Vilhelmová Lenka   1. 3. 1957    

Sleva na šelmu

instituce, obec, adresa
Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek), Velké náměstí 114