Chebské bienále

termín: 1986/07/04 - 1986/08/31
instituce: Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
II. Chebské bienále - soutěžní přehlídka fotografických souborů s celostátní účastí.
(V. Podestát, V. Pražák, J.Rauner, L.Stiburek, M.Milfort…)-galerie4.cz