Miloslav Nováček

osoba, narození
Nováček Miloslav, 22. 7. 1923