Karel Štěch: Grafické dílo

instituce, obec, adresa
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov), _