Otisky vědění: Řeč keramiky

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Veletržní palác
termín: 2017/03/17 - 2017/08/27

poznámka:
Národní galerie v Praze představuje výstavu Otisky vědění. Řeč keramiky připravenou společně s umělci Aj Wej-wejem a Edmundem de Waalem, která se zaměřuje na materiál dlouho považovaný pouze za jedno z odvětví uměleckořemeslné tvorby. Dělo se tak neprávem, neboť i keramika pracuje s poznáním shromažďovaným po tisíce let a úzce provázaným s dějinami umění, jež tvůrci v průběhu věků znovu a znovu zasazují do nových souvislostí.

Keramiku najdeme mezi nejstaršími uměleckými díly. V moderní době byla Evropa posedlá touhou po čínském porcelánu a jeho cena rostla do závratných výšin. Nádoby pro každodenní použití i umělecká díla z keramiky od nepaměti putovaly světem a spojovaly civilizace, které toho o sobě jinak mnoho nevěděly. Přestože byla na různých místech světa dlouho považována za vysoké umění, v moderní éře ji čekaly těžké časy a dočkala se odsunutí na druhořadé místo mezi umělecká řemesla.

V dnešní době, kdy narůstá zájem o současné asijské umění a umělecké tvorbě, se otevírají nové obzory, se s keramikou setkáváme čím dál častěji. Výstava Otisky vědění zaměřuje pozornost na proměny tohoto technologicky náročného materiálu, který představuje výzvu pro naši představivost od nejstarších dob po moderní období.

Na přípravě výstavy se kurátorsky a umělecky podíleli dva význační současní umělci, kteří věnují keramice ve své tvorbě velkou pozornost – Aj Wej-wej a Edmund de Waal. S kurátorem Peterem Pakeschem vedli dialog o funkci a podobách keramiky v různýchobdobích a kulturách. Součástí výstavy jsou jejich vlastní práce stejně jako významná historická díla, z nichž ve své tvorbě vycházejí a odkazují k nim.

Vedle Aj Wej-weje a Edmunda de Waala tak výstava představí umělce, jako jsou Lynda Benglis, Alison Britton, Hans Coper, Lucio Fontana, Asger Jorn, Kazimir Malevič, Fausto Melotti, Joan Miró, Isamu Noguči, Pablo Picasso, Lucie Rie, Marit Tingleff, Peter Voulkos a další.

Otisky vědění: Řeč keramiky

osoba   narození
Aj Wej-wej   28. 8. 1957    
Benglis Lynda   25. 10. 1941    
Britton Alison   4. 5. 1948    
Fontana Lucio   19. 2. 1899    
Jorn Asger   3. 3. 1914    
Malevič (Malevich) Kazimir   11. 2. 1878    
Melotti Fausto   8. 6. 1901    
Miró Joan   20. 4. 1893    
Picasso Pablo   25. 10. 1881    
Waal Edmund de   10. 9. 1964    

Otisky vědění: Řeč keramiky

instituce, obec, adresa
Národní galerie v Praze, Praha, _

Otisky vědění: Řeč keramiky

osoba   narození
Pakesch Peter   16. 7. 1955    

Otisky vědění: Řeč keramiky

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Otisky vědění: Řeč keramiky / Kneaded Knowledge: The Language of Ceramics
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Grand Opening 2017