Kamila Štanclová: Malba - grafika - ilustrácia

termín: 1990/02/16 - 1990/03/18
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: autorská