Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb

typ výstavy: autorská
místo konání: Galerie výtvarného umění
termín: 2015/04/28 - 2015/09/06

poznámka:
Václav Špála (1885–1946) patří k nejpopulárnějším klasikům českého umění. A také k nejplodnějším: zhruba od poloviny dvacátých let si vedl podrobný soupis vytvořených obrazů, z něhož vyplývá, že každý rok vytvořil zhruba mezi 50 a 100 obrazy, v roce 1942 jich bylo dokonce 109! Špála tehdy vsadil na osvědčenou jistotu osobního stylu a temná modř se stala natolik charakteristickým rysem jeho malby, že zpětně získala adjektivum „špálovská“. Nadprodukce a zakonzervování projevu sice vzbuzovaly výtky kritiky, ty však nikterak neovlivnily trvalou přízeň kupců. Špálova kolekce patří k nejpočetnějším autorským souborům ve sbírkách GAVU Cheb. Z celkem sedmnácti obrazů je však jen jeden – drobnější dílo z jeho nejlepšího období, kdy byl členem skupiny Tvrdošíjní – prezentován ve stálé expozici. Tři obrazy patří k rané tvorbě prvního desetiletí, kdy pod vlivem Muncha, Cézanna, van Gogha a fauvistů hledal vlastní styl. Hned pět obrazů jsou rodinné portréty jeho manželky Jany alias Žandy a syna Jana, taktéž malíře, které nebyly určeny na prodej a galerie je v šedesátých a sedmdesátých letech získala přímo od rodiny. A pak tu jsou i oblíbené náměty jeho pozdního díla: jedna z otavských partií u Panského mlýna za Pískem a hned pětice jeho kytic.

Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb

osoba   narození
Špála Václav   24. 8. 1885    

Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb

instituce, obec, adresa
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb

osoba   narození
Fišer Marcel   23. 11. 1969    

Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2015)
  2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2015)