Obrazy a grafiky Rudolfa Němce

osoba, narození
Kroutvor Josef, 30. 3. 1942