České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně

termín: 2000/08/01 - 2000/09/23
instituce: Dům umění
typ výstavy: kolektivní