Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně

termín: 1973/06/14 - 1973/07/22
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: autorská