Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí)

termín: 1967
instituce: Východočeská galerie v Pardubicích
typ výstavy: kolektivní