Milan Chovanec: Obrazy, kresby 1970 - 1980

termín: 1980/04 - 1980/05
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: autorská