Chebské reliéfní intarzie

termín: stálá expozice
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: kolektivní