Leo Haas: Terezín 1942 - 1944

termín: 1994
instituce: Památník Terezín
typ výstavy: autorská