Пєйзаж

osoba, narození
Spielmann Petr , 11. 10. 1932