Anna Goliašová Drobná: Sochy a kresby 1973-1978

termín: 1978/12 - 1979/01
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: autorská